Kaevetööd ja pinnasetööd

Teostame erinevaid kaevetöid. Kaevetööd ehitusplatside ettevalmistamisel projekti alusel, vundamendiaukude kaevamine, tagasitäitmine, täitematerjali vedu ja tihendamine.

Tiikide kaevamine, puhastamine ja süvendamine.

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, septikute paigaldus ja drenaazi rajamine.

Pinnasetööd – kuivenduskraavide kaevamine, puhastamine